Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

TD Šmarje pri Jelšah

Naslov: Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
Kontaktna oseba: Melita Meh Mastnak
Telefon, gsm: 070 421 609
Član RTZ SAŠKA od: 20 mar 2020
Nazaj na članstvo

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

 


Iz Celjske kotline in z vzhodnih odrastkov Posavskega hribovja prehaja površje v nižji gričevnat svet, kjer so višje vzpetine iz apnencadolomita ali magmatskih kamnin le še osamelci sredi valovitih terciarnih goric z vmesnimi dolinami in osrednjim podoljem. Vse več je površin, ki so v prisojnih pobočjih posejane z lepimi vinogradi, mnogimi znamenji in kapelicami. Na teh površinah Zgornje sotelskega ali tudi Šmarsko-Rogaškega gričevja leži občina Šmarje pri Jelšah. Občina je na zahodu, kjer meji na občino Šentjur pri Celju obdana z Voglajnskim gričevjem. Na severu je obdana z mogočnim hrbtom severnega niza posavskega hribovja, ki sega preko PlešivcaKonjiške gore in Boča ter njegovega podaljška Donačke gore (882m). Na severu meji na občini Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Občina se na vzhodu nadaljuje v Rogaško podolje, kjer meji z občino Rogaška Slatina. Na jugu se dviguje Rudnica (686m). Tukaj meji na občino Podčetrtek. Med Šmarskim podoljem in dolino Zibiškega potoka je na jugu Rokovo gričevje.

Kontakt: Turistično društvo Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: 070421609
E – naslov: td@smarje.net
Zavod TŠM Šmarje, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje

Tel.: 031348042

E – naslov: info@tsm-smarje.si  www.tsm.smarje.si

FEB22
Sob. 10:00 · Št. gostov: 100
Ploščad pred KD Šmarje pri Jelšah
NOV27
Tor. 17:00 · Št. gostov: 4
Kulturni dom Šmarje pri Jelšah
NOV11
Ned. 10:00 · Oseba Melita Meh Mastnak se je udeležila
Ploščad pred Kulturnim domom Šmarje pri J.
APR22
Ned. 09:00 · Št. gostov: 11
NOV21
Tor. 18:00 · Št. gostov: 6
Kulturni dom Šmarje pri Jelšah
NOV12
Ned. 10:00 · Št. gostov: 24
Ploščad pred Kulturnim domom v Šmarju
JUN11
ploščad pred Kulturnim domom Šmarje
MAJ26
Pet. 19:00 · 1 gostov
Čebelarski dom Šmarje
APR8
Sob. 09:00 · 1 gostov
Zbor pri Kulturnem domu
FEB25
Sob. 09:00 · Št. gostov: 39
NOV27
Ned. 09:00 · Št. gostov: 7
Urša Center v Šmarju
NOV13
Ned. 09:00 · Št. gostov: 40
Ploščad pred Kulturnim domom Šmarje p.J.
NOV11
Pet. 18:00 · Oseba Melita Meh Mastnak se je udeležila
Vinska klet Šmarje pri Jelšah
MAJ12
Čet. 18:00 · Oseba Melita Meh Mastnak se je udeležila
APR24
Ned. 09:00 · Gostitelj: Turistično društvo Šmarje pri Jelšah
Ploščad pred občinsko zgradbo
APR16
Sob. 20:00 · 1 gostov
Sladka gora,dvorana Gasilskga doma

KALVARIJA IN CERKEV SV-1

TD Šmarje pri Jelšah je zelo aktivno društvo v občini Šmarje pri Jelšah.

APR2