Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Program dela Regijska turistična zveza SAŠKA

PLAN DELA REGIJSKE TURISTIČNE ZVEZE SAŠKA ZA OBDOBJE 2018 – 2020

  Regijska zveza povezuje društva iz Koroške, obeh Savinskih dolin, Šaleške doline, okolice Celja in Kozjanskega. 

 S povezovanjem bomo pridobili:

  • celovitejšo ponudba širše turistične destinacije,
  • skupno nastopanje na sejmih in prireditvah (sejem Natour: Alpe-Adria v Ljubljani …),
  • medsebojno sodelovanje na prireditvah društev ali zvez (pestrejši in kvalitetnejši programi na prireditvah z medsebojnimi gostovanji društev, medsebojna pomoč pri promociji društvenih prireditev v celotni regiji),
  • enakomerno zastopanje v organih TZ Slovenije, 
  • večjo prepoznavnost na nacionalnem nivoju.

Zavedamo se, da bodo društva lahko med seboj učinkovitejše sodelovala le, če se bodo med seboj tudi poznala. TZ SAŠKA bo aktiven člen povezovanja in spoznavanja društev med seboj. 

Aktivnosti v letu 2020:
- skupni nastop na sejmu  Alpe Adria

- snemanja predstavitvenega filma aktivnosti in turistične ponudbe društev in občin iz okolice Celja in Kozjanskega

- Skupščina RTZ SAŠKA je bila letos zaradi korona virusa dopisna

Junija bomo v Velenju pripravili tradicionalno prireditev VESELO V POLETJE. Društva se bodo predstavila na stojnicah. Bogat spremljevalni program.

Septembra bomo pripravili tradicionalno srečanje društev. Organizator še ni znan.

- Organizirali bomo izobraževanje za predstavnike društev in občin

- Oktobra se bomo udeležili Dnevov Slovenskega turizma

Sodelovali bomo na prireditvah in aktivnostih TZS.

Pripravil:
Franc ŠPEGEL

RZT SAŠKA
Regijska turistična zveza SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
Slovenija, EU
03/ 896 15 47
041 753 402