Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

Kulturno turistično društvo Bazilika

KRATKA PREDSTAVITEV DRUŠTVA Društvo »Kulturno turistično društvo Bazilika«, Šentjanž 32, 3330 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združevanje vseh, ki delujejo na področju kulture in turizma v Rečici ob Savinji. Namen in cilji društva so spodbujanje razvoja kulture in turizma, krepitev turistične kulture in uresničevanje skupnih ciljev turističnega in kulturnega razvoja v kraju Rečica ob Savinji. Če natančneje pojasnimo so glavni cilji društva: - skrbeti za varno, zdravo, kakovostno ter prijazno življenje in bivanjsko okolje v kraju, - oživljanje, ohranjanje in spodbujanje razvoja na področju tradicij, kulture, turizma ter - razvoja kraja nasploh, - ohranjanje in razvoj občutka pripadnosti kraju pri vseh generacijah, skrbeti za varno, zdravo, kakovostno ter prijazno življenje in bivanjsko okolje v kraju, - oživitev prebivalcem prijaznega vaškega središča, - izboljšanje prepoznavnosti in promocije kraja, - skrb za neformalno izobraževanje, vseživljenjsko učenje ter kvalitetne kulturne, športne, rekreacijske, tehnične prireditve ter druge prostočasne dejavnosti vseh starostnih skupin, - sodelovanje pri razvoju sistema preventivnih dejavnosti za vse generacije, - skrb za kakovost na vseh področjih delovanja društva, - ustanavljanje, sodelovanje pri ustanavljanju posameznih dejavnosti znotraj društva KRATKA ZGODOVINA DRUŠTVA Društvo je bilo ustanovljeno 7 oktobra 2020, njegovi ustanovitelji pa so Rok Hvala (predsednik društva), Mojca Bitenc in Dana Praznik. Sedež društva je v občini Rečica ob Savinji, kjer društvo opravlja tudi glavnino svojega delovanja. DELOVANJE DRUŠTVA IN POMEMBNEJŠI ORGANI Organ društva je zbor članov, ki velja za najvišji organ in ga sestavljajo vsi člani društva Zbor članov se srečuje najmanj enkrat letno. V letu 2021 se je trikrat sestal redno in dvakrat izredno. Predsednik društva, tajnik in blagajnik odgovarjajo zboru članov. Predsednik društva je Rok Hvala, režiser in glasbenik, ki je v Savinjski dolini prepoznal kulturni in turistični potencial. Naloge predsednika društva so spremljanje in aktivno sodelovanje v razvojnih trendih družbe, ki zadevajo področje dejavnosti društva in posredovanje novih idej ter izboljšav s tega področja, poglabljanje sodelovanja med člani društva ter sodelovanje z drugimi podobnimi organizacijami doma in v tujini, skrb za uresničevanje pravic in dolžnosti članov, sklicevaje skupščine in Upravnega odbora, razpisovanje volitev v organe društva in podpisovanje splošnih in drugih aktov društva. Predsednik društva: - oblikuje strateški program razvoja in organiziranosti društva - spremlja in aktivno sodeluje v razvojnih projektih izven društva, ki zadevajo področje dejavnosti društva - posreduje nove ideje ter izboljšave s področij dejavnosti društva 4 - sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini - skrbi za javnost dela društva - skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti članov - sklicuje skupščino - sklicuje in vodi seje zbora društva - razpisuje volitve v organe društva - podpisuje splošne in druge akte društva - skrbi za finančno poslovanje društva in sklepa pogodbe s tretjimi, brez omejitev - podpisuje finančne instrumente plačil Blagajnik društva je Mojca Bitenc, ki v skladu s sistemizacijo delovnega mesta kot blagajnik: - pridobiva potrebna/zadostna finančna sredstva za poslovanje društva - organizira in koordinira poslovanje društva - pripravlja in predlaga gradiva, splošne akte, finančne načrte in poročila o poslovanju društva - organizacijsko in strokovno pomaga organom društva - odgovarja za zakonitost finančnega in računovodskega poslovanja društva Dana Praznik v funkciji tajnika društva: - sestavlja letno poročilo o delovanju organov in delovnih teles društva po podatkih organov in teles - skrbi za izvrševanje smernic in sklepov organov društva - vodi zapisnik rednih in izrednih občnih zborov društva - izvaja druge naloge, določene s sklepi zbora članov društva in predsednika

Naslov: Šentjanž 32
Kontaktna oseba: Rok Hvala
Telefon, gsm: 041 837 219
Član RTZ SAŠKA od: 19 jan 2022
Nazaj na članstvo

PREGLED DEJAVNOSTI DRUŠTVA Društvo je v letu 2021 izvedlo številne projekte. Že v začetku leta so člani društva pričeli s sodelovanjem pri nastajanju nove slovenske nadaljevanke Sekirca v med. V marcu je društvo so-ustvarjalo videoprenos konference What could should Currating do, katere so se udeležili člani različnih muzejev širom sveta. Kot statisti so člani sodelovali oz. nastopali v serijah Sekirca v med, Ja chef, Leninov park ter Dolina rož in filmu Dedek gre na jug. Društvo je sodelovalo pri nastajanju serije Leninov park in Dolina rož ter produkciji filma Dedek gre na jug, ter pri nastajanju številnih reklam. Glavni dogodek je bil Glasbeni večer Minero band z gosti, ki se je odvijal 21.8.2021 na gasilskem poligonu v Grušovljah in je bil zelo dobro sprejet. O dogodku so poročali tudi v Savinjskih novicah. Društvo je izvedlo tudi tri kulturne dogodke Voda in glasba v sklopu katerih so se udeleženci (v okrnjeni zasedbi zaradi ukrepov) v leseni banji predajali posebni glasbeni terapiji, ki so jo izvajali člani društva. Društvo je ustvarilo je nekaj nekomercialnih videospotov z namenom promocije mladih nadebudnih glasbenikov. Društvo je za zamejsko koroško Slovenko izdelalo tudi poseben dokumentarni video, ki je pomagal obeležiti njen poseben dogodek, ki ga zaradi ukrepov ni mogla prirediti v živo v Sloveniji. Kulturni program je društvo neprofitno nudilo tudi na pogrebih občanov Rečice ob Savinji. Kot del natečaja so člani društva napisali in posneli tudi himno za Savinjsko dolino z naslovom Savinjska te vabi, za katero imajo namen v drugem letu urediti tudi pravo glasbeno spremljavo in videospot. V decembru je društvo sodelovalo tudi pri ustvarjanju mednarodnega celovečernega filma, ki promovira Slovenijo. O filmu so poročali tudi številni mediji. Za potrebe delovanja 5 društva se je v letošnjem letu nakupilo kar nekaj opreme za avdio in video produkcijo ter za nudenje turističnih oz. kulturno turističnih dogodkov. Za o smo za glasbene dogodke nakupili komplet zvočnikov, ki jih društvo uporablja za svoje dogdke in izobraževanja. V želji po čimbolj avtonomni produkciji je društvo nakupilo tudi nov računalnik za produkcijo glasbe in videjev, ter več opreme za videoprodukcijo (kamera,objektivi, stojalo…). V koncu leta 2021 je društvo ponovno pričelo z izdelavo nove spletne strani, ki bo še bolj uporabniku prijazna. V času veselega decembra je društvo pomagalo starejšim in jih zabavalo preko aplikacije Zoom z razvedrilnim programom. ZUNANJI VPLIVI NA DELOVANJE DRUŠTVA Pri realizaciji programa je društvu veliko težav povzročala epidemija in omejitev družabnega življenja. Večino dejavnosti je društvo tako bilo primorano prestaviti na splet. Zaradi omejitve gibanja je bil spet zaustavljen projekt izdelave dokumentarnega filma o Rečici ob Savinji oz. Gmajni. Društvo v decembru ni moglo organizirati nobenih dogodkov v živo, ki bi ljudem predstavil življenje v Savinjski regiji. Prav tako je bilo oteženo pridobivanje novih članov zaradi zgoraj omenjenih razlogov

II. POSEBNI DEL - VSEBINSKA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTVA GLASBENI DOGODEK MINERO Z GOSTI Glavni dogodek društva se je odvil 21.8.2021 v Grušovljah. Minero band z gosti je privabil lepo število gostov in povezal vasi Varpolje, Grušovlje in Šentjanž. Zbrani so lahko zaplesali ob dobri glasbi. Minero band sestavljajo trije bratje Hvala (Rok, Nejc in Miha), katerim je bila glasba položena že v zibelko, saj so odraščali s projektom njihove družine, Korajža velja. Kot gostje so se jim pridružili njihovi prijatelji: Črt Dragar, Luka Jahn in Dejan Žujić. Večer so popestrili še nastopi Stelle, Alenke Ottacher in Manu skupaj z Marjanom Hvalo. »To je prvi takšen dogodek v sklopu društva. Res sem hvaležen vsem, ki so pomagali pri realizaciji tega projekta. Moram priznati, da po vsem tem še toliko bolj cenim povezanost domačinov, « je povedal predsednik društva, Rok Hvala. »Organizacija takšnega dogodka je res zahtevna in brez sosedov in prijateljev nam zagotovo ne bi uspelo. Verjamem, da je bila to odlična priložnost, da se zopet zberemo in verjamem, da nas je ta prijeten večer samo še bolj povezal,« še dodaja blagajničarka društva, Mojca Bitenc. Kot posebni gostje so nastopili tudi Stella, Alenka Otacher in Marjan Hvala z Manu. Band je v dobrih 3 urah programa goste popeljal čez slovenske uspešnice znanih bandov, manjkali pa niso niti angleški evergreeni, nemški schlagerji in slovenska narodnozabavna glasba. Malo pred polnočjo so vsi udeleženci, bilo jih je nekaj čez 100, zapeli vse najboljše eni izmed udeleženk prireditve. Prireditve se je udeležil tudi priznan športni novinar Marjan Fortin, ki je dejal, da takšnih dogodkov v Sloveniji primanjkuje. 6 SODELOVANJE NA REKLAMAH IN AV PROJEKTIH SLOVENSKIH PRODUCENTOV V želji po zagotovi finančnih sredstev za izpolnitev vseh projektov v letu 2021 in 2022 in prepoznavnost na slovenski sceni je Kulturno turistično društvo Bazilika sodelovalo tudi pri ustvarjanju številnih Slovenskih reklam, serij, filmov in prenosov. S tem si je društvo pridobilo tako finančno neodvisnost kot poslovne partnerje, ki bodo v veliko pomoč pri zagotavljanju medijske in avdiovizualne podpore projektom v organizaciji društva. Večino sodelovanja so sestavljale asistence pri režiji reklam in serij in pa zagotavljanje zvočne brezhibnosti pri prenosih konferenc in dogodkov drugih društev in podjetij. Društvo je organiziralo tudi izobraževanja in izpopolnjevanja za člane društva, ki so potem pridobljene veščine nudili različnim produkcijskim hišam. PROSTOVOLJSTVO V ČASU VESELEGA DECEMBRA V času veselega decembra je društvo, sicer v okrnjeni izvedbi, izvajalo tudi pomoč starostnikom v okolici Rečice ob Savinji. Člani društva so občasno starejšim občanom prinesli osnovne potrebščine iz trgovine, nasekali drva starejšim, ki sami s težavo opravljajo težja fizična dela… Preko programa Zoom so člani društva starostnikom z glasbo in pogovorom popestrili božične praznike. Naši člani so tako razveselili približno 40 mladih in starih širom Slovenije.