Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

DRUŠTVO HMELJARJEV, HMELJ. STAREŠIN IN PRINCES SLOVENIJE

Naslov: Mestni trg 7, 3310 Žalec
Kontaktna oseba: Janez Oset
Telefon, gsm: 041 783 281, 03 5708 298
Član RTZ SAŠKA od: 17 avg 2016
Nazaj na članstvo

 Na podlagi 1. odstavka 33. člena Zakona o društvih – uradno prečiščeno besedilo – Zdru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011) dajemo  DRUŠTVO HMELJARJEV, HMELJ. STAREŠIN IN PRINCES SLOVENIJE, z novim imenom ZDRUŽENJE HMELJARJEV SLOVEBNIJE, Mestni trg 7, 3310 ŽALEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu društva  v letu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                    OSNOVNI PODATKI O DRUŠTVU / IZVAJALCU

 

Polno ime društva

DRUŠTVO HMELJARJEV, HMELJ. STAREŠIN IN PRINCES SLOVENIJE

Naslov društva

MESTNI TRG 7, 3310 ŽALEC

Davčna številka društva

96042796

Priimek in ime predsednika društva

OSET  IVAN

Številka TRR in banka:

SI 56 196505001723687, DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

 

II.                  REDNA DEJAVNOST

 

1.  PODATKI O ČLANSTVU       

         

 

MOŠKI
ŽENSKE
SKUPAJ

ŠTEVILO ČLANOV V LETU 2017

126

59

185

  

           

2. REDNA DEJAVNOST IZVAJALCA

        

Poročilo o delovanju turističnega podmladka

 

Podmladek društva so člani Društva podeželske mladine Spodnje Savinjske doline, ki na prireditvi dan hmeljarje, po  zapisu predsednika društva hmeljarjev, izvedejo prikaz starih običajev s področja hmeljarstva in 16 otrok družin hmeljarjev, ki  so sodelovali v povorki  na Hmeljarskem likofu. S podeželsko mladino in malimi hmeljarji društvo dobro sodeluje in jih vključuje pri izvajanju zastavljenega programa dela.

Poročilo o sodelovanju s KS in drugimi društvi v kraju

Sodelujemo z Kulturnim društvom Petrovče, z Osnovno šolo Petrovče, kjer je predsednik učence seznanil o pridelavi hmelja, tudi z OŠ Šempeter,  sodelujemo z ZKŠT na prireditvah, ki jih organizira v okviru turistične promocije v Objemu zeleno zlato –sodelovanje na prireditvah, ki  niso bile  vključene v naš program dela in izhajajo iz zahtev ZKŠT Žalec.

 

ALEC-1GrižePetrovčeALEC-2

Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2004 in ima blizu 200 članov, med njimi 21 hmeljarskih starešin, 21 hmeljarskih princes Društvo vsako leto na prireditvi »Dan hmeljarjev« v Braslovčah izvoli novega starešino in princeso. V letu 2010 je bilo Društvo sprejeto v mednarodno združenje hmeljarjev. Slovenski hmeljarji so ponosni, da pridelujejo sorte hmelja, ki so poznane in cenjene po vsem svetu. V lanskem letu je društvu uspelo izvesti tudi zaščito »štajerskega hmelja«.

Društvo zastopa interese vseh hmeljarjev Slovenije, organizira strokovne posvete in srečanja članov, organizira in sodeluje na raznih prireditvah, ki so pomembne za promocijo hmeljarstva. Prikazuje stare običaje in s tem ohranja kulturno dediščino.