Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

TD Resnik Rogla

Naslov: Resnik 15, 3124 Zreče
Kontaktna oseba: Podgoršek Darja
Telefon, gsm: 031 369 393
Član RTZ SAŠKA od: 06 sep 2023
Nazaj na članstvo

Resnik je razloženo hribovsko naselje v Občini Zreče, na južnem, prisojnem pobočju Pohorja, med Skomarjem na zahodu in Padeškim Vrhom ter Planino na vzhodu.

Naselje leži pod Roglo (1517 mnm), kjer je turistični center. Resnik od Skomarja ločuje potok Ločnica. Samotne kmetije se nahajajo na dveh pobočjih v povirju Dravinje. Na južnem koncu zahodnega slemena stoji podružnična cerkev sv. Jakoba iz 16. stoletja.

Ime naselja se izgovarja Resník, torej je naglas na zadnjem zlogu. Prebivalci se imenujejo Resníčani in Resníčanke, pridevnik je resníški, saj so domačini v nekem smislu lastniki toponima, s tem pa tudi poimenovanja krajanov, torej sebe, v skladu s tradicijo in utečeno rabo, neoziraje se na veljavna pravopisna pravila.

Pravopisna sklanjatev je »na Resniku« vendar je med domačini utečena raba »v Resnik« in »iz Resnika«. »Na Resnik« pa je v uporabi med prebivalci nižje ležečih krajev, ki res morajo priti gor, na višje.

Domačini se preživljajo s kmetijstvom, skrbijo za gozdove, nekateri opravljajo z lesom povezane dejavnosti, veliko jih je zaposlenih v Zrečah ali na Rogli. Ob lokalni cesti proti cerkvi sv. Jakoba je v zadnjih desetletjih zraslo naselje manjših, večinoma počitniških hišic, pomemben je turizem, v krajevni skupnosti delujejo vsaj tri turistične kmetije.

V kraju deluje turistično društvo, aktivno je Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje, okoliški gozdovi pa predstavljajo revir Lovske družine Zreče.