Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV VELENJE

MLADINSKI ODBOR TZ VELENJE

REVIVAS – ŠKALE

TURISTIČNA ZVEZA VELENJE

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠALEK

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTILJ PRI VELENJU

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

TURISTIČNO DRUŠTVO VELENJE

TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA

Športno turistično društvo Sv. Vid

TD Mislinje

TD Radlje ob Dravi

Turistično društvo Črna na Koroškem

TURISTIČNO DRUŠTVO DRAVOGRAD

Turistično društvo Mežica

Turistično društvo Muta

Turistično društvo Poljana

TURISTIČNO DRUŠTVO VUHRED

Turistično športno društvo Sv. Primož

Zavod za kulturo turizem šort in mladino Ravne na Koroškem

DRUŠTVO SAVINJSKIH VINOGRADNIKOV

ETNOLOŠKO DRUŠTVO HMELJARSKA VAS

ETNOLOŠKO DRUŠTVO SREČNO

SAVINJSKO DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI OBČINE ŽALEC

TURISTIČNO DRUŠTVO GALICIJA

TURISTIČNO DRUŠTVO GRIŽE

TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

TURISTIČNO DRUŠTVO PONIKVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠEMPETER

TURISTIČNO DRUŠTVO VRBA VRBJE

TURISTIČNO DRUŠTVO ŽALEC

TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO LEVEC

TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO Gotovlje

TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO LIBOJE

ZDRUŽENJE HMELJARJEV

ZVEZA TD OBČINE ŽALEC

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO DOBRNA

Talon Frankolovo

TD Resnik Rogla

TD Rimske Toplice

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA

Turistično društvo Frankolovo

Turistično društvo Nova Cerkev

Turistično društvo Skomarje

TURISTIČNO DRUŠTVO VITANJE

Turistično društvo Vojnik

Turistično kulturno društvo Globoče

TD Občine Polzela

TD Tabor

TURISTIČNO DRUŠTVO BRASLOVČE