Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

TURISTIČNO DRUŠTVO VUHRED

Naslov: Vuhred 60, 2365 Vuhred, Občina Radlje ob Dravi
Kontaktna oseba: Karel Gosak
Telefon, gsm: 051 488 533, 031 724 618
Član RTZ SAŠKA od: 18 avg 2016
Nazaj na članstvo

  


DOGAJA SE! - Center aktivnosti Koroške

O projektu

Naslov projekta: Dogaja se! Center aktivnosti Koroške
Prijavitelj: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Projektni partner: Društvo Koroški medgeneracijski center
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad - bosta v letih 2017 – 2021 sofinancirala projekt Večgeneracijski center Dogaja se! Center aktivnosti Koroške. Glavni cilj projekta je nudili vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

Projekt Dogaja se! Center aktivnosti Koroške združuje pester nabor aktivnosti, ki omogočajo dvig kvalitete življenja posameznikov, predvsem pa ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa zagotavlja vsestransko lokacijsko, časovno in finančno dostopnost, saj so programi brezplačni, ponudba pa je zagotovljena na širšem območju celotne regije.

Aktivnosti in programi so zasnovani multidisciplinarno in omogočajo celostni pristop k vključevanju posameznikov v širšo družbo, njihovo opolnomočenje, predstavljajo podporo za duševno zdravje ter aktivno in produktivno življenje.

Projekt vsestransko ustvarja okolje za gradnjo, širjenje in ohranjanje posameznikove socialne mreže ter ustvarja polje za uvajanje tradicionalnih pristopov in socialnih inovacij, ki preventivno delujejo na zdrs v socialno izključenost in revščino.

Projekt temelji na preventivi in omogoča dnevno večinoma organizirano, pa tudi neorganizirano druženje prebivalcev v Koroški regiji. Programi vključujejo organizacijo dnevnih aktivnosti, posredovanje informacij, telefonsko in osebno svetovanje, izobraževanje, osveščanje in raznoliko ustvarjanje ter vseživljenjsko učenje. Vsebine so zasnovane z modernimi pristopi za različne generacijske in interesne skupine.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.Evropski socialni sklad Republika Slovenija Dogaja se
DOGAJA SE!

RADLJE OB DRAVI-2

Turistično Društvo Vuhred

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1965. V takratnem času se je imenovalo Olepševalno turistično društvo.Društvo je opravljalo naloge na raznih področjih, predvsem pa je skrbelo za lepo okolje. Nasadili so veliko zelenja in dreves, ki so krasile in še krasijo našo vasico. Leta 1969 so prvič organizirali “Pustni Carneval”, kateri je obšel občino Radlje. Ta kulturna prireditev se je ohranila vse do danes, v letih od 1998 naprej pa je ostalo samo v Vuhredu.K tej prireditvi so pridružili še “Zeleni program Mute”, pa “Hmeljarski Likof” v Radljah, ter organizirali srečanje družinskih pevskih zborov, pod imenom “Tako si peli Mati moja”. Ker so želeli, da se stare navade in šege ohranijo so organizirali “Vaške igre” že leta 1995.Zabavna in šaljiva prireditev, ter zanimiva in malo tekmovalna privablja številne gledalce in tekmovalce.


Vaške igre v Vuhredu

Društvo pa ima tudi tri aktivne sekcije :

  • -Mavtarje, kateri so postavljali “šrange” tako doma, kot po tujih krajih.
  • -Vstrajnike, kateri čez zimske mesece nabirajo svojo kondicijo v domu in z raznimi pohodi že čez 10 let.
  • -Sončnice, sekcija ročnih del, ki vsako leto ob krajevnem prazniku razstavijo svoja dela.

    Društvo se s svojo aktivnostjo vklaplja tudi izven svojega kraja. Prijateljski obiski potekajo v sosedno Avstrijo v Šmihel, na Primorsko v Komen in v pobrateni društvi Štanjel in Lipovci. Turistično drutvo ima v lasti tudi svoj dom, ki so ga zgradili let 1995. Služil je svojemu namenu, saj takrat kraj ni imel prostorov za kulturne namene. Ker je zob časa naredil svoje in tudi funkcionalnost več ne ustreza današnjemu času dom adaptirajo za širšo učinkovitost – za razna kulturna dogajanja. V domačem okolju pa društvo sodeluje s K.S. In ostalimi društvi na kulturnem področju in v skupnih clijih za lepši Vuhred.