Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

TD Radlje ob Dravi

Naslov: Mariborska cesta 7
Kontaktna oseba: Antonija Račnik
Telefon, gsm: 030 393 144
Član RTZ SAŠKA od: 29 okt 2017
Nazaj na članstvo

Poti v Občini Radlje ob Dravi vodijo do številnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine. Ljudje, ki so nekoč živeli na radeljskem območju, so s svojim delom in ustvarjanjem že vse od pradavnine pa do današnjih dni tu pustili sledi. Nekatere sledi so se do današnjih dni izgubile, a mnoge so se ohranile. Naša naloga in tudi civilizacijska obveza je, da jih prepoznamo, razvijemo zavest o njihovem pomenu in vrednotah ter jih ohranimo.

Občina Radlje ob Dravi se je v letu 2014 odločila za označitev nepremičnih kulturnih spomenikov in pomembnejše kulturne dediščine.Razvaline gradu in dvorec Mahrenberg, dominikanski samostan, številne cerkve v dolini in na obronkih hribov, znamenja in drugi objekti dajejo prepoznavnost kraju Radlje ob Dravi. Z označitvijo so postali še prepoznavnejši domačinom, obiskovalcem in popotnikom. Hkrati pa nas poučujejo o zgodovini in lastnostih dediščine.

Kulturni spomeniki so označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov iz leta 2011. Označeni so vsi kulturni spomeniki v Krajevni skupnosti Radlje in vse cerkve v Občini Radlje ob Dravi.

Kot sestavni del projekta je izšla brošura Vodnik po označenih kulturnih spomenikih in kulturni dediščini v Občini Radlje ob Dravi.

Pri projektu so sodelovali Občina Radlje ob Dravi, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, Krajevna skupnost Radlje in Turistično društvo Radlje.

Znamenitosti Občine Radlje ob Dravi lahko spoznate na spletni strani ŠKTM Radlje

TD Radlje ob dravi skrbi za čisto okolico in letno pripravi kar nekaj akcij in prireditev. Največja je Hmeljarski likov. To je je tradicionalna hmeljarska prireditev, kijo organizira TD Radlje v sodelovanju z JZ ŠKTM Radlje. Letošnji jubilejni, že 30. po vrsti se bo odvijal v središču Radelj ob Dravi kot zaključek praznovanja Občine Radlje ob Dravi.

RADLJE OB DRAVI-2

Leta 1903 je bilo ustanovljeno Društvo za pridobivanje in pospeševanje tujskega prometa. To društvo se je nato z leti preimenovalo v Turistično društvo Radlje, vendar je ohranilo smisel za negovanje in ustvarjanje podobe našega kraja. V 110 letih se je društvo razvilo v skupnost, ki s svojimi družbeno-koristnimi dejavnostmi pomaga krajanom in obiskovalcem spoznati bogato tradicijo naših prednikov. Tako se rezultati našega dela kažejo na raznih področjih, od skrbi za urejeno okolje in sodelovanja s prijateljskimi društvi do organiziranja prireditev, ki popestrijo prosti čas obiskovalcem.