Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV VELENJE

Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje
Kontaktna oseba: Zvonko Skrt
Telefon, gsm: 031 868 605
Član RTZ SAŠKA od: 21 apr 2016
Nazaj na članstvo

Člani društva zeliščarjev Velenje so ponosni na urejen zeliščni vrt na EKO muzeju na Grilovi domačiji.

unnamed (4)

Pomlad na Grilovi domačiji

Poletje na Grilovi domačiji

Jesen na Grilovi domačiji

VELENJE-2

Ljubitelji narave in zdravilnih rastlin so leta 1998 ustanovili neprofitno Društvo zeliščarjev Velenje, ki ima svoje prostore na Goriški cesti 43, Velenje.

Pod okrilje  društva spada tudi zeliščni vrt na Grilovi domačiji v zaselku Lipje v KS Vinska gora, v katerem gojimo več kot osemdeset zdravilnih rastlin.

Delovanje društva je tesno povezano z: Mestno občino Velenje, Turistično – informacijskim centrom Velenje, Turistično zvezo Velenje, Knjižnico Velenje, Muzejem Velenje ter drugimi sorodnimi društvi.

Dejavnosti in cilji društva

Nepridobitne dejavnosti:

 • spoznavanje zdravilnih rastlin v naravi,
 • stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje članov, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z zeliščarstvom,
 • izmenjava delovnih izkušenj z upoštevanjem ljudskih izročil o uporabi zelišč,
 • upoštevanje kodeksa o nabiranju in zaščiti zdravilnih rastlin,
 • zagotavljanje racionalnega izkoriščanja, gojenja, predelovanja in prodajanja zdravilnih rastlin,
 • sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi,
 • preprečevanje pojava šarlatanstva in nedovoljene dejavnosti.

Pridobitne dejavnosti:

 • izdajanje raznih publikacij in navodil o zdravilnih rastlinah,
 • organiziranje strokovnih ogledov zeliščnega vrta,
 • organiziranje razstav, delavnic in izobraževanj,
 • gojenje, nabiranje, izdelava, predelava in prodaja zeliščnih izdelkov.

Cilji društva:

 • prirejanje tečajev in predavanj s področja poznavanja, gojenja, nabiranja, predelave in uporabe zdravilnih rastlin zainteresiranim ljubiteljem narave in zdravilnih zelišč vseh generacij,
 • organizirano nastopanje na raznih sejmih in turističnih prireditvah,
 • organizirano obiskovanje zanimivih krajev,
 • druženje.

unnamed (1)